Flow Dance Academy

Evaluering
På Flow Dance Academy får du tett oppfølging fra lærerne. I løpet av semesteret får du en evaluering fra daglig leder/studieleder med tilbakemeldinger på hvordan du jobber, hvordan din utvikling er og videre veiledning.
På slutten av første året har man en forestilling i Paris som lages i samarbeid med lærerne og studentene. Dette er som en endelig eksamen og en visning av alt du har lært ved Flow Dance