Flow Dance Academy Oslo

MÅL

Våre læremetoder er basert på:
⁃ å utdanne allsidige kunstnere i alle urbane dansestiler, med fokus på grunnleggende teknikker, koreografi og teori.
⁃ individuell utvikling av hver enkelt elevs ferdigheter.
⁃ å forberede studentene på å jobbe profesjonelt.

I løpet av året, blir studentene evaluert og mottar både støtte og personlige råd for å oppnå sine egne mål.
Skoleåret ender med en forestilling i et kjent teater i Paris. Det er både en forestilling og en avsluttende eksamen.

TEORI

⁃ Hip hop kulturens og de forskjellige urbane dansestilenes historie (opprinnelse, musikk, nøkkelpersoner)
⁃ Ernæring, skadeforebygging og styrketrening
– Å jobbe som danser
– Undervisning
– Musikkforståelse

KLASSENE

PRAKTISKE FERDIGHETER
⁃ grunntrinn og vokabulær i hver urbane dansestil (hip hop, house, locking, popping, b-Boying, dancehall, Krump, waacking, voguing, house)
⁃ musikkforståelse
⁃ koreografiske verktøy (originalitet, tid og rom, bevegelseskvalitet, undervisning)
⁃ danseklasser og freestyle (improvisasjon) sessions
⁃ faste klasser med norske lærere og jevnlige besøk fra internasjonale lærere (Paris, Danmark, USA, Tyskland++)

FORESTILLING / EKSAMEN

For deg som vil fortsette skolegang i Paris

Denne forestillingen skapes av lærerne i samarbeid med studentene.
Vi tar sikte på å gi studentene en real-life erfaring på en teaterscene i Paris.
Her vises de endelige resultatene av arbeidet utført i løpet av utdanningen ved Flow Dance Academy.


Flow Dance Academy Paris

FØRSTE ÅRET PÅ FLOW DANCE ACADEMY OSLO/PARIS

HIGH LEVEL EDUCATION “for nybegynnere og deg på middels nivå”

Når du er tatt inn første år ved Flow Dance Academy betyr det at vi under audition så et potensial hos deg.
I år vil du få grunnlag og mulighet for å legge et solid fundament for fremtiden.
Dette første året har vi fokus på vokabular og grunnleggende trinn i de forskjellige dansestiler under paraplyen hip hop, og på din personlige utvikling.
Du lærer historie, om hip hop kulturen og utvikler individuelle ferdigheter med oppfølging fra noen av Europas beste dansere.

ANDRE ÅRET VED FLOW DANCE ACADEMY PARIS

HIGH LEVEL EDUCATION “utdanning for utdannede”

Det andre året i Paris er for de mest ambisiøse dansere fra første året, og det vil være en sammensetning av nøye spesialisering innen de forskjellige dansestilene, koreografipraksis og mye fokus på freestyle.
Det første året på Flow utdanner studenter i alt fra grunnleggende trinn og vokabular i ulike dansestiler, historien om hip hop og personlig utvikling. Dette andre året utfordrer den enkelte student og utvikle sterkere dansere, med både mental og psykisk styrke.
1. års studenter får en allsidig forståelse, mens andre året tillater studentene å gå dypt inn i ulike praktiske ferdigheter, teorier, freestyle og musikkforståelse innen ulike dansestiler.
Bare de beste lærerne som klarer å utvikle og presse dansere til et meget høyt nivå er valgt til å undervise 2. året.

• Grundig fokus på DIN utvikling
• Gi deg et høyt nivå av praktiske ferdigheter
• Undervisning på utelukkende grundig og høyt nivå.
• Bli en sterk og solid danser
• Lær av de beste lærerne