Hvert år holder Flow Dance Academy audition til våre skoler i Oslo og Paris

Audition i Oslo 2018
Søndag 11/03 2018 kl 11-15
Søndag 13/05 2018 kl 11-15

Audition i Paris
Se www.flowdanceacademy.fr

DIN SØKNAD MÅ INNEHOLDE:
· dine personalia pluss en kort tekst om deg, din dansebakgrunn og din motivasjon for studiet.
Vedlegg et foto av deg.

· utdannelse og arbeidserfaring. Gjerne med referanser.

· du er pliktig til å fortelle oss om din helse: skader, sykdom eller lignende.

· dersom du ikke har mulighet for å betale skolepengene innen én uke før skolestart trenger vi en
garanti for at du kan betale det du skal – hvordan skal du finansiere studiet?

Søknad sendes til cassandra@flowdanceacademy.com

Du vil få tilsendt en bekreftelse på at din søknad er mottatt og videre detaljer om auditiondagen.

Audition holdes i Subsdans sine lokaler i Trondheimsveien 2K, på Schous plass i Oslo. Vi sender deg oppmøtetid og detaljert info om auditiondagen. Det holdes danseklasser i forskjellige dansestiler. Du trenger ikke forberede solo til audition.